โปรแกรม ERP

ทำไมหลายๆ องค์กรซื้อโปรแกรม ERP แล้วถึงล้มเหลวในการขึ้นระบบ


สิ่งที่ต้องพึงระวัง เมื่อนำโปรแกรม ERP มาใช้ในองค์กร มีดังนี้

 • บุคคลากรไม่พร้อมในการขึ้นระบบ ต่อต้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น ถนัดใช้ระบบมือไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่อยากเอาข้อมูลงานของตัวเองให้ผู้อื่นรับรู้ กลัวการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 • บุคคลากรต่อต้าน เพราะความเข้าใจผิดว่าเมื่อนำโปรแกรม ERP มาใช้ จะทำให้พนักงานบางส่วนตกงาน เพราะใช้ระบบทำงานแทนคน
 • ระบบ Network และอุปกรณ์ต่างๆ ไม่พร้อม ในการขึ้นระบบจะต้องมี Server ในการเก็บฐานข้อมูลส่วนกลาง และระบบ Network ที่พร้อมทำงานได้ดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้การทำงานจะราบรื่น
 • ข้อมูลในองค์กรไม่มีระบบหรือวางหลักการในการใช้งานที่สอดคล้องกัน เช่น รหัสสินค้าไม่มี สูตรการผลิตไม่มี
 • ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร ขาดเป้าหมายและแรงผลักดันให้ User ทำงาน
 • เวลาซื้อมาแล้ว เมื่อใช้จริงไม่เหมือนตอนที่ขาย บางขั้นตอนทำไม่ได้ตามที่ตกลงไว้
 • ด้วยการที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการปรับโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของธุรกิจทำได้ยาก ค่าใช้จ่ายสูงหรือทำไม่ได้เลยถ้าเป็นSoftware ต่างประเทศ
 • ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จึงไม่สามารถกำหนดขอบเขตการทำงาน และไม่สามารถกำหนดค่าชี้วัดความสำเร็จนั้นได้
 • ความเข้าใจผิดว่า ERP แต่ละโปรแกรมเหมือนกันหมด ไม่ได้ศึกษาการนำเสนออย่างละเอียด หรือผู้นำเสนอทำการนำเสนอ Demo ระบบแค่เพียงผิวเผิน ไม่ได้ลงรายละเอียดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจดีพอ
 • ผู้นำเสนอโปรแกรม ERP ไม่มีความจริงใจต่อลูกค้า นำเสนอโปรแกรมแค่เพียงด้านดีด้านเดียว ไม่ได้อธิบายผลกระทบข้อเสียบางขั้นตอน หรือข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากเลือกทำงานตามวิธีการเดิมของลูกค้า

 • << สารบัญบทความ

  โปรแกรม ERP/โปรแกรมวางแผนการผลิต EnProduction เป็นโปรแกรม ERP โปรแกรมการผลิต [ MRP / MRPII ] ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็น + [การวางแผนการผลิต][ Production Planning ] + [การคำนวณความต้องการด้านวัตถุดิบ][ MRP - Material Requirement Planning ] + [การจัดตารางการผลิต][ Production Scheduling ] + [การวางแผนด้านกำลังการผลิต][ Capacity Planning ] + [การควบคุมการผลิต][ Production Control, Shopfloor Control ] + [การคิดต้นทุนการผลิต][ Job Costing ] + [การบริหารสินค้าคงคลัง][ Inventory Management ] + [การบำรุงรักษาเครื่องจักร][ Machine Maintenance ] + [Dashboard on MS Power BI]